Melisa Burcu Gazioğlu

Ünvanı: Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist

Uzmanlık Alanları: Yetişkin Bireysel Danışmanlık, Cinsel Danışmanlık

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında çeşitli araştırmalarda görev almış, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöropsikoloji Laboratuvarında Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında afazi hastalarının nöropsikolojik değerlendirme görüşmelerine gözlemci olarak katılmış ve hastalarla birebir olarak rehabilitasyon çalışmaları yapmıştır.

Lisans eğitimi sonrasında Ruh Sağlığında İnsan Hakları Derneği’nde gönüllü çalışmalarda yer almıştır.

Klinik Psikoloji yüksek lisansını “Panik Bozukluk ve/veya Majör Depresif Bozukluk Hastalarında Aleksitimi ve Kişilik Özelleri ve Bunların Çocukluk Çağı Travmaları ile İlişkisi” başlıklı tez çalışması ile Yeditepe Üniversitesi’nde onur derecesi ile tamamlamıştır.

Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi kapsamında psikofarmakoloji ve psikodinamik psikoterapi eğitimi, psikodinamik yönelimli bireysel (ergen ve yetişkin) ve grup süpervizyonu, nöropsikolojik değerlendirme, çeşitli objektif (WISC-4, MMPI, AGTE, Denver Gelişim Testi…) ve projektif testlerin uygulama ve raporlamasına yönelik eğitim ve süpervizyon almıştır. Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri’nde yetişkin kadın ve ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık yapmış, araştırmasını sürdürdüğü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem fırsatı bulmuştur.

Çalışmalarını psikanalitik yönelimli gerçekleştirmekte olup bireysel terapi ve süpervizyon süreçleri devam etmektedir. Aynı zamanda Nöropsikolojik Değerlendirme, yetişkinler için Rorchach Mürekkep Testi ve Tematik Algı Testlerinin uygulama ve raporlamasını yapmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği ve Nöropsikoloji Derneği üyesidir.

Aldığı Eğitimler: 

 • Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları – Nöropsikoloji Derneği, 2020
 • Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş – Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2021
 • Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi – Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Derneği, 2021
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları – Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi, 2021
 • “Psikanalize Giriş Konferansları” Seminerleri – İstanbul Psikanaliz Derneği, 2021
 • Psikodinamik Terapiler: Teori ve Uygulama – Psikodinamik Terapiler Merkezi, 2022
 • Diagnosis and Treatment of Personality Disorders by Glen O. Gabbard, Otto F. Kernberg, Michaela Swales, Clara Mucci, Paul Links, and Umberta Telfener – Giunti Psychometrics Turkey & İstanbul Psikoloji Okulu, 2022
 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi – Prof. Dr. Doğan Şahin, 2023
 • Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi – Prof. Dr. Doğan Şahin, 2023
 • Rorschach Testi ve TAT Semineri (Yetişkin) – İrem Erdem Atak, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2024

Uyguladığı Testler: 

 • Rorschach Mürekkep Testi (Yetişkin)
 • Tematik Algı Testi (Yetişkin)
 • Wechsler Bellek Testi (WMS-R)
 • Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri
 • Luria Alternan Diziler Testi
 • Saat Çizme Testi
 • Stroop Testi
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Öktem – Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • WAIS İkili Benzerlikler alt testi
 • WAIS Atasözü Yorumlama alt testi
 • WAIS Yargılama alt testi
 • İz Sürme Testi
 • Çizgi Bölme Testi
Menü