Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, danışanın bir danışmanıyla çözebileceği problemler sebebiyle başvurduğu ve terapistin danışanla birebir ilgilendiği en temel yöntemlerden biridir.

Bireysel danışmaya ihtiyaç duyulmasına neden olacak problemlere örnek olarak; kendine güven sorunu, kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunlar, performans kaygısı, kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, kaygı-korkular ve öfke patlamaları verilebilir.

Menü