Cinsel Danışmanlık

Cinsel Sorunların Sebepleri Nelerdir?

Cinsel sorunların sebepleri kişiye özeldir. Fakat genel anlamda cinsel sorunların kaynağı belli başlı başlıklarda toplanmaktadır. Bu başlıklar genel anlamda şu şekildedir:

 • Fizyolojik sebepler
 • Eşler arası çatışmalar
 • Güven eksikliği
 • Aidiyet duygusu eksikliği
 • Kişinin cinsel kimliği ile cinsel yöneliminin arasında kalması
 • Katı ve baskıcı bir aile ortamında büyümek
 • Geçmişte yaşanan taciz/ tecavüz gibi travmatik anıların olması
 • Düşük özsaygı
 • Düşük beden algısı
 • Cinsellikle ilgili doğru kabul edilen yanlışlar ( mitler, tabular)
 • Cinsel bilgi eksikliği
 • Kişiler arası bağlanmaya yönelik duyulan kaygı
 • Hamile kalmak ve çocuk sahibi olmaya yönelik duyulan kaygı
 • Performans kaygısı

Cinsellik, birlikte olmaktan ve cinsel ilişkiden bedensel ve psikolojik anlamda haz ve doygunluk elde etmesidir.

Cinsellik biyolojik ve psikolojik anlamda iki işlevi beraberinde taşır. Bedensel olarak üreme ve insan neslinin devamlılığını sağladığı gibi, psikolojik olarak da insanın temel gereksinimlerinden biri olan sevme sevilme ihtiyacını karşılamaktadır.

Cinsellik, salt cinsellik değildir. Cinsellik aynı zamanda kadın ve erkek rolleri arasında kendilik inşa etmektir. Toplum ve içinde bulunulan kültürün kadın ve erkeğe yüklediği örtük anlamlardır.  Buradan hareketle her bireyin cinselliği anlamlandırış şekli; nasıl bir aile ve kültürde doğup büyüdüğü, kişilerarası ilişkilerin nasıl idame edildiği ile farklılık gösterir.

Cinsel Danışmanlık Nasıl İlerler?

Bu yönüyle cinsel danışmanlığa başvuran bireylerden öncelikle bedensel bir sebebin olup olmadığının araştırılması bakımından ürolojik/ jinekolojik muayene talep edilir. Yapılan tetkikler sonuncunda, yaşanılan sorunun bedensel kaynaklı olmadığı anlaşıldığında cinsel danışmanlık süreci başlatılır.

Cinsel danışmanlık , her kişiye göre farklı ilerleyen bir süreçtir. Çünkü her bireyin bilgi işleme süreci, bulunduğu kültür, sorunu ele alma biçimi ve sorunun derinliği birbirinden ayrıdır.
Cinsel danışmanlık ilk olarak psikolojik olarak yaşanılan deneyimin kaynağı, bilişsel, duygusal ve davranışsal yönden araştırılır. Bu kaynak araştırmasıyla birlikte bibliyoterapi uygulanır ve ardından ödevlendirme süreci başlar.

Cinsel danışmanlık süresi de her kişiye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama üç- altı ay arasında değişiklik göstermektedir.

Tedavi Edilen Cinsel Problemler

 • Vajinismus
 • Erken Boşalma
 • Geç Boşalma
 • Orgazm Sorunları
 • Ereksiyon Problemleri
 • Hiperseksüalite ( Seks Bağımlılığı)
 • Disparoni ( Ağrılı Cinsel İlişki)
 • Cinsel İsteksizlik
 • Cinsel Tiksinti Bozukluğu
 • Cinsel Fobiler
Menü